Call center (031) 9393

Prof. Dr. Ioan Cordoș

Prof Ioan Cordoș


Medic Primar Chirurgie Toracică

 1. Nume: Cordoş
 2. Prenume : Ioan
 3. Data şi locul naşterii: 15 iunie 1956, localitatea Vărşand, judeţul Arad
 4. Cetăţenie: română
 5. Starea civilă: căsătorit
 6. Studii:  1971-1975 Liceul de cultură generală “Moise Nicoara” din Arad

1975-1981 Universitatea  de Medicină şi Farmacie BUCUREŞTI – Facultatea de Medicină Generală

-1990 – 1994  medic secundar chirurgie generală

 1. Titlul ştiinţific: doctor în medicină din anul 2003 cu lucrarea TRANSPOZIŢIA INTRATORACICĂ A STOMACULUI ÎN TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL STENOZELOR ESOFAGIENE, Conducător ştiinţific: Profesor DR. Radu Şerban PALADE.
 2. Experienţa profesională :

 

1994 – medic specialist chirurgie generală în cadrul Serviciului II Chirurgie generală din Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central

            1998 – medic primar chirurgie toracică în cadrul Clinicii II Chirurgie Toracică din Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central până în 1999, decembrie când am fost numit prin concurs şeful Clinicii I Chirurgie Toracică

2001 - medic primar chirurgie generala

 1. Locul de muncă actual: UMF “Carol Davila”, Clinica I Chirurgie Toracică din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”.

            Din anul 2000 am fost numit şeful Clinicii I de Chirurgie Toracică din cadrul UMF- “Carol Davila” dupa susţinerea concursului de şef de lucrări la care am avut doi contracandidaţi. Din octombrie 2006 am fost promovat la gradul didactic de conferenţiar şi am activat în cadrul Catedrei M – 14 – pneumologie, sub directa îndrumare şi colaborare benefică a Prof. Dr. Miron Alexandru Bogdan. Din anul 2009 sunt profesor de chirurgie toracică în cadrul aceleiaşi catedre.

În decursul timpului, de la terminarea facultăţii şi până în prezent, am participat în diverse colective la elaborarea de lucrari stiintifice care au fost publicate în reviste de specialitate sau prezentate la diverse congrese şi simpozioane în ţară şi în străinătate. Acestea sunt trecute în lista de lucrări ştiinţifice, numărând peste 200 de titluri. Merită poate să amintesc că o parte dintre acestea au fost publicate în reviste cotate ISI – 6 studii – şi 16 lucrări în reviste recunoscute de către CNCSIS ele putând fi accesate simplu pe Internet. Deoarece chirurgia toracică europeană, indiferent de părearea unora ce se vor profesori de chirurgie toracică, cuprinde chirurgia traheo-bronho - pulmonară, a peretelui toracic, a mediastinului şi a esofagului, lucrăile publicate au o tematică variată cuprinzând toate aceste capitole de patologie toracică.  De asemenea am fost colaborator la diverse cărţi şi tratate cum ar fi: “Actualităţi în chirurgie” sub redacţia C. Dragomirescu, I. Popescu, “Patologie chirurgicală” sub redacţia N. Angelescu, C. Dragomirescu, I. Popescu, “Cancerul bronho-pulmonar” sub redacţia T. Horvat, “Tratat de patologie chirurgicală” sub redacţia N. Angelescu, « Tratat de chirurgie » sub redacţia I.Popescu, volumul de « Chirurgie Toracică » îngrijit cu multă rigoare de Prof. Dr. Teodor Horvat, « Pneumologia » sub redacţia M.A. Bogdan.

Am absolvit o serie de cursuri postuniversitare: Chirurgia de graniţă toraco-abdominalâ (1994), Traumatismele toracice şi toraco-abdominale (1995), Tehnici de chirurgie toracică (1995), Chirurgia mediastinului(1995), Chirurgie laparoscopică – tehnici de bază şi colecistectomia (1998), Folosirea Laser-ului în chirurgie (Dresda – 2006), Chirurgia traheei şi a peretelui toracic (Curs ESTS – Paris 2009). De asemenea, am competenţă în Bronhologie şi Chirurgie toracoscopică şi supraspecializare în Traumatologie toracică şi Chirurgie esofagiană.

În cadrul pregătirii continue postuniversitare am propus şi susţinut o serie de cursuri adresate atât rezidenţilor de chirurgie toracică cât şi celor de pneumologie, cum ar fi: Indicaţiile tratamentului chirurgical în cancerul pulmonar non-small, Metode miniminvazive de diagnostic şi stadializare în cancerul bronho-pulmonar, Algoritm diagnostic şi terapeutic în pleureziile purulente. Am încercat să prezint întotdeauna esenţialul fără excese de explorări, bazându-mă mai mult pe explorarea clinică şi radiologică cu expunere clară a opţiunii terapeutice.Anual în clinica pe care o conduc se ţin cursuri de perfecţionare continuă adresate chirurgilor toracici, pneumologilor, exploraţioniştilor şi oncologilor.

Participarea la Congresele Europene de Boli Respiratorii şi Chirurgie Toracică mi-au deschis noi perspective şi credinţa că putem deveni „europeni” cel puţin în activitatea medicală. Acest lucru a făcut posibilă prima intervenţie de rezecţie cu conservarea de parenchim pulmonar şi evitarea unei pneumonectomii drepte la un pacient cu cancer bronhopulmonar efectuată de o echipă condusă de mine în anul 2001.

Un alt domeniu în care am acumulat oarecare experienţă şi am încercat să-l fac un loc comun şi pentru colaboratori şi viitori specialişti în chirurgia toracică este acela al tratamentului chirurgical al stenozelor benigne şi maligne traheale. O mare contribuţie la realizarea acestor intervenţii a avut-o strînsa colaborare cu serviciul de bronhologie din cadrul Instutului Naţional de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”. Performanţele obţinute au stat, probabil, la baza unor invitaţii şi solicitări. Am fost, astfel, invitat la Clinica de Chirurgie Toracică din cadrul UMF Timişoara pentru a conferenţia despre Tratamentul chirurgical al stenozelor traheale maligne şi benigne iar la Departamentul de Chirurgie Toracica al Spitalului Universitar Clinic de Urgenţă Bucureşti pentru a efectua o rezecţie de trahee pentru stenoză benignă, operaţie demonstrativă pentru medicii rezidenţi. adeptul unei colaborări necondiţionate. Rod al acesteia este şi cartea ce va apare în acest an la prestigioasa Editura Universitară „Carol Davila”: Actualităţi în endoscopia toracică diagnostică şi terapeutică, sub redacţia unui colectiv format din medici de diverse specialităţi: Ruxandra Ulmeanu, Florin Dumitru Mihălţan, Ioan Cordoş şi Dan Ioan Ulmeanu.

Tratamentul stenozelor esofagiene fiind o preocupare aparte în cadrul activităţii mele de zi cu zi a stat la originea, împreună cu  studiul literaturii în domeniu şi experienţa acumulată de-a lungul timpului, elaborării cărţii Procedee de reconstrucţie a esofagului – stomac, colon, jejun, apărută tot la editura mai sus menţionată în anul 2003.

În ciuda şicanelor manageriale de tot felul am reuşit să fiu cooptat într-o serie de granturi, datorită prestigiului de care mă bucur în lumea medicală românească şi din străinătate:

 1. “A Multicentre, Randomised, Double-Blind, Adaptative Group-Sequential, Placebo-Controlled, Safety and Efficacy Trial with Subcutaneous Injections of CEPTOPARIN, a Low-Molecular Weight Heparin. In the Prophylaxis of Thromboembolic Complications in Patients with Inoperable Non-Small Cell Lung Carcinoma of Stage IIIa, IIIb or IV”Protocol nr. CP-ME2.Sponsor: Novartis Pharma GmbH, Germania. Investigator
 2. Randomized Phase III Trial of Surgery Alone or Surgery Plus Preoperative Gemcitabine – Cisplatin in Clinical Early Stages Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)”Protocol: B9E-MC-S132,Sponsor: Eli Lilly (Suisse). Investigator
 3. “Asterand Surplus Surgical Tissue Collection – Fresh, Frozen, Preserved” Protocol AST – SURGICAL – 001. Sponsor: Asterand, Inc. Detroit, USA. Membru în echipa de cercetare.
 4. Proiectul de Cercetare Dezvoltare Complex, din cadrul Programului Parteneriate în domenii prioritare cu nr. 72 – 202 « Biomateriale avansate, cu geometrie variabilă şi biofuncţionalitate controlabilă pentru chirurgia generală şi terapii sistemice şi/sau neurologice » Director (responsabil) ştiinţific P3 (UMF « Carol Davila »).
 5. Proiectul de Cercetare Dezvoltare Complex, din cadrul Programului Parteneriate în domenii prioritare cu nr. 52 – 161, « ECHINOROM – studii de epidemiologie moleculară în echinococoza/hidatidoza la om şi animale în sudul şi nord – vestul României ; program strategic şi de management al boli » Membru în grupul de specialişti.
 6. « A Multi-center, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Phase 3 Study of Single-agent Tarceva (erlotinib) Folowing Complete Tumor Resection and with or without Adjuvant Chemotherapy in Pacients with Stage IB – IIIA Non – Small Cell Lung Carcinoma who have EGFR-Positive Tumors” studiul OSI – 774. Sponsor OSI PHARMACEUTICALS, Inc – centrul 42701. Investigator
 7. ESTS Thoracic Database – Director al partenerului român, din ianuarie 2008.

O preocupare permanentă este aceea de pregătire continuă a rezidenţilor de chirurgie toracică şi a celor din alte specialităţi chirurgicale aflaţi în stagiul de chirugie toracică. În acest sens, am susţinut cursurile de “Mediastinoscopie”, “Chirurgia traheei - elemente de bază” şi “Tendinţe actuale în chirurgia tuberculozei”.

Evoluţia postoperatorie după pneumonectomiile efectuate pentru plămân distrus tuberculos poate fi complicată de apariţia fistulei de bont bronşic. Rezolvarea chirurgicală a acestei complicaţii rămâne încă o provocare. Suntem printre puţinele clinici, dacă nu singura, în care se practică abordul transternal transpericardic al fistulei cu suscces. Toate cele mai sus arătate au stat la baza redactări capitolului de Tratament chirurgical al tuberculozei pulmonare din  cartea „Tuberculoza – trecut, prezent şi viitor” sub redacţia Cristian Didilescu şi Constantin Marica la prestigioasa Editură Universitară „Carol Davila” – Bucureşti, 2004.

Sunt membru al mai multor societăţi naţionale: Societatea Română de Chirurgie Toracică (al cărei preşedinte sunt), Societatea de Chirurgie Generală, Societatea Română de Pneumologie, precum şi internaţionale: Societatea Europeană de Boli Respiratorii (ERS) şi Societatea Europeană de Chirurgie Toracică (ESTS). Ţin să mentionez că sunt membru în colectivul de redacţie al “Jurnalului român de chirurgie toracică”. În această calitate am organizat sau am fost cooptat în comitetul de organizare a mai multor Congrese şi Conferinţe de Chirurgie Toracică interne şi Internaţionale (Cluj 2006).

Datorită prestigiului profesional am fost desemnat ca moderator la Congresele  ERS (European Respiratory Society) din anul 2007 şi 2008, precum şi la Congresul Mondial de Chirurgie Cardio-toracică de la Kos (Grecia) din 2008 secţiunea Patologia căilor aeriene centrale – traheea.

Poate ar fi multe de spus, dar nu pot să închei fără să aminesc activitatea pe care o consider cea mai importantă pentru un cadru universitar: pregătirea viitorilor specialişti, criteriu de apreciere care poate ar merita o mai mare atenţie şi o punctare mai realistă. Consider că în pregătirea rezidenţilor sunt de egală importanţă atât ţinuta morală cât şi cea profesională a dascălului. Nu cunosc o altă modalitate mai potrivită de pregătire decât exemplul personal.

 

Bucuresti, 07. 2011

 

Echipa medicală

Dr. Cristian-Gabriel Viișoreanu
Medic Primar
Chirurgie Generală / Supra-specializat în tratarea cancerului mamar
Vezi profilul complet
Prof. Dr. Elvira Brătilă
Medic Primar
Obstetrică-Ginecologie
Vezi profilul complet
Prof. Dr. Octav Ginghină
Medic Primar
Chirurgie Oncologică / Chirurgie Generală
Vezi profilul complet
Dr. Dorin Bică
Medic Primar
Neurochirurgie
Vezi profilul complet
Dr. Ionuţ Gobej
Medic Primar
Neurochirurgie
Vezi profilul complet
Prof. Dr. Ioan Cordoș
Medic Primar
Chirurgie Toracică
Vezi profilul complet
Dr. Augustin Dima
Medic Primar
Chirurgie Oncologică / Chirurgie Generală
Vezi profilul complet
Dr. Cezar Stroescu
Medic Primar
Chirurgie Oncologică / Chirurgie Generală
Vezi profilul complet
Dr. Mihai Eftimie
Medic Primar
Chirurgie Oncologică / Chirurgie Generală
Vezi profilul complet
Dr. Mugurel Bosînceanu
Medic Primar
Chirurgie Toracică
Vezi profilul complet
Dr. Marius Zamfir
Medic Primar
Chirurgie Oncologică / Chirurgie Generală
Vezi profilul complet
Dr. Andrada Spânu
Medic Specialist
Chirurgie Oncologică / Chirurgie Generală
Vezi profilul complet
Dr. Răzvan Iosifescu
Medic Primar
Chirurgie Oncologică / Chirurgie Generală
Vezi profilul complet
Dr. Dumitru-Lucian Rușitoru
Medic Primar
Chirurgie Oncologică / Chirurgie Generală
Vezi profilul complet
Dr. Valentina Iordache
Medic Primar
Chirurgie Oncologică / Chirurgie Generală
Vezi profilul complet
Dr. Sorin-Tiberiu Alexandrescu
Medic Primar
Chirurgie Oncologică / Chirurgie Generală
Vezi profilul complet
Dr. Mihnea Orghidan
Medic Primar
Chirurgie Toracică
Vezi profilul complet
Dr. Natalia Motaș
Medic Primar
Chirurgie Toracică
Vezi profilul complet
Dr. Veronica Manolache
Medic Specialist
Chirurgie Toracică
Vezi profilul complet
Dr. Corina Marinescu
Medic Primar
Chirurgie Toracică
Vezi profilul complet
Dr. Mircea Gheorghiţă
Medic Primar
Chirurgie Oro-Maxilo-Facială
Vezi profilul complet
Dr. Andreea Meruţă
Medic Primar
Chirurgie Plastică și Reconstructivă
Vezi profilul complet
Dr. Amelia Milulescu
Medic Specialist
Obstetrică-Ginecologie
Vezi profilul complet
Dr. Renata Ciobanu-ileana
Medic Specialist
Obstetrică-Ginecologie
Vezi profilul complet
Dr. Cătălin Coroleucă
Medic Specialist
Obstetrică-Ginecologie
Vezi profilul complet
Dr. Bogdan Ileana
Medic Specialist
Obstetrică-Ginecologie
Vezi profilul complet
Dr. Florina Manuela Eftimie
Medic Specialist
Chirurgie Oncologică / Chirurgie Generală
Vezi profilul complet
Dr. Răzvan Adam
Medic Primar
Ortopedie
Vezi profilul complet
Dr. Mihai Colţan
Medic Primar Ortopedie
Vezi profilul complet
Dr. Vlad Budu
Medic Primar
ORL
Vezi profilul complet
Prof. Dr. Raluca Grigore
Medic Primar
ORL
Vezi profilul complet
Dr. Elena Osiac
Medic Primar
ORL
Vezi profilul complet
Dr. Gloria Simona Berteșteanu
Medic Specialist
ORL
Vezi profilul complet
Dr. Valentin Munteanu
Medic Primar
Neurochirurgie
Vezi profilul complet
Dr. Ioana Luca
Medic Primar
Oncologie
Vezi profilul complet
Dr. Irina Niţă
Medic Specialist Oncologie
Vezi profilul complet
Dr. Andreea Mihaela Radu
Medic Specialist
Oncologie Medicală
Vezi profilul complet
Dr. Irina Paraschiv-Orban
Medic Specialist
Neurologie
Vezi profilul complet
Dr. Alexandru Pahonţu
Medic Specialist
Neurochirurgie
Vezi profilul complet
Dr. Mihaela Ciomartan
Medic Primar Psihiatrie
Vezi profilul complet
Dr. Amedeo Grigorean
Medic Specialist
Medicină Generală
Vezi profilul complet
Dr. Brândușa Masoud
Coordonator Departament
Radiologie și Imagistică Medicală
Vezi profilul complet
Dr. Smărăndiţa Lăcău
Medic Primar
Radiologie și Imagistică Medicală
Vezi profilul complet
Dr. Adriana Cojocaru
Medic Primar
Radiologie și Imagistică Medicală
Vezi profilul complet
Dr. Gina Rusu Munteanu
Medic Primar
Radiologie și Imagistică Medicală
Vezi profilul complet
Dr. Osama Alnuaimi
Medic Primar
Radiologie și Imagistică Medicală
Vezi profilul complet
Dr. Raluca Basamac
Medic Specialist
Radiologie și Imagistică Medicală
Vezi profilul complet
Dr. Tecuţă Bușoi Ioana-Adina
Medic Specialist Radiologie și
Imagistică Medicală
Vezi profilul complet
Dr. Eliza Acatrinei
Medic Primar
Medicină Interna
Vezi profilul complet
Dr. Laurenţiu Micu
Medic Primar
Medicină Internă
Vezi profilul complet
Dr. Eugen Crăciun
Medic Primar
Gastroenterologie
Vezi profilul complet
Prof. Dr. Lucian Negreanu
Medic Primar
Gastroenterologie
Vezi profilul complet
Dr. Theodor Voiosu
Medic Primar
Gastroenterologie
Vezi profilul complet
Dr. Andrei Voiosu
Medic Primar
Gastroenterologie
Vezi profilul complet
Dr. Iulia Simionov
Medic Primar
Gastroenterologie
Vezi profilul complet
Dr. Andreea Benguș
Medic Primar
Gastroenterologie
Vezi profilul complet
Dr. Bianca VOIOSU
Medic Specialist
Gastroenterologie
Vezi profilul complet
Dr. Mădălina Florescu
Medic Specialist
Gastroenterologie
Vezi profilul complet
Dr. Mara Băetu
Medic Specialist
Endocrinologie
Vezi profilul complet
Dr. Emin Mammadov
Medic Specialist
Endocrinologie
Vezi profilul complet
Conf. Dr. Radu Stoica
Medic Primar ATI
Vezi profilul complet
Dr. Nicoleta Arhire
Medic Primar ATI
Vezi profilul complet
Dr. Laura Constantinescu
Medic Primar ATI
Vezi profilul complet
Dr. Beatrice-Elena Prie
Medic Primar
Dermatovenerologie
Vezi profilul complet
Dr. Ana-Maria Chirilă
Medic Specialist
Hematologie
Vezi profilul complet
Dr. Ioana Alexandra Leabu
Medic Specialist
Pneumologie
Competenţă Endoscopie Bronșică
Vezi profilul complet
Dr. Ana Maria Cătălina BUŢĂ
Medic Specialist
Reumatologie
Vezi profilul complet
Dr. Alexandra Botescu
Medic Specialist
Nefrologie
Vezi profilul complet
Dr. Iulian Călin
Medic Primar
Cardiologie
Vezi profilul complet
Dr. Nicolae Cârstea
Medic Primar
Cardiologie
Vezi profilul complet
Psih. Ionuţ Neacșu
Psiholog
Vezi profilul complet
Adrian Rausche
Kinetoterapeut
Vezi profilul complet